Z życia biblioteki

Rozmawiamy o bibliotekach w MKiDN

8 kwietnia 2024

Pod auspicjami Stowarzyszenia Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY dyrektorka zagórowskiej biblioteki zainicjowała spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatywa rozmowy o sytuacji bibliotek publicznych, zwłaszcza bibliotek gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, nie powiodłaby się, gdyby nie wsparcie pana posła Michała Pyrzyka. Dzięki pośrednictwu pana posła list przewodni SDiDB INICJATYWY został przedstawiony sekretarz stanu, pani Bożenie Żelazowskiej. Pani wiceministra przyjęła reprezentację stowarzyszenia, by rozmawiać o wszystkich ważnych dla bibliotekarzy kwestiach i sposobach ich przedstawiania parlamentarzystom oraz rządowi. Dzięki otwartości doradczyni wiceministry Joanny Schuering-Wielgus, pani Agacie Diduszko-Zyglewskiej, reprezentacja dyrektorek i dyrektorów bibliotek mogła również odbyć rozmowę o roli bibliotek we współtworzeniu rynku książki i o możliwościach zmian prawnych, które wspierałyby działalność bibliotek publicznych. W spotkaniu o sytuacji i roli bibliotek – także tych małych – środowisko bibliotekarskie reprezentowali:

  • Katarzyna Nowicka z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów
  • Agnieszka Borkiewicz z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, a zarazem Prezeska naszego Stowarzyszenia
  • Anna Karpińska z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy
  • Marta Ciesielska z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach
  • Tomasz Siniew z Łubniańskiego Ośrodka Kultury

Na spotkaniach z wiceministrą Bożena Żelazowska – Poseł na Sejm RP oraz Agatą Diduszko-Zyglewską, doradczynią wiceministry Joanna Scheuring-Wielgus – polityk otrzymaliśmy zrozumienie i otwartość na współpracę. Cieszymy się, że głos bibliotek może być obecny w głównym nurcie dyskusji o kulturze! Otworzyliśmy możliwość uwzględnienia konkretnych postulatów również małych bibliotek w zakresie zmian prawnych!

Serdecznie dziękujemy posłowi RP Michał Pyrzyk za dostrzeżenie naszych potrzeb i umożliwienie spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego!