Zbiory online

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Księga pamiątkowa OSP w Zagórowie Od 1899 do 1992 roku.
35 MB
pdf Zawsze Wierni Zawsze Wierni Dzieje Policji Państwowej na Ziemi Słupeckiej w latach 1919-1939
18 MB
doc W Zagórowie gęsi kują Jarosław Buziak
68 KB
pdf Moje wspomnienia Jan Kloc ps. ”Cichy”
13 MB
pdf upadek_jeremiasza Voyciech Greak - Jerry. Upadek Jeremiasza
Utwór sceniczny
505 KB
zip music_jerry Muzyka do Jerry - Akt I (audio-zarys)
Libretto, muzyka, wykonanie wokalne i instrumentalne: Voyciech Greak
15 MB
pdf wilja Voyciech Greak - Wilja
Sceny z życia rodzinnego i ludowych zwyczajów Bożonarodzeniowych na dawnej wsi - wraz z Posłowiem prof. Dobrochny Ratajczakowej. Utwór sceniczny.
1 014 KB
pdf wilja_duchow Uzupełnienie do wydania I Wilji - Wilja Duchów
105 KB
pdf liryka Voyciech Greak - Utwory Liryczne
210 KB
pdf adam_mickiewicz Voyciech Greak - Idea śmierci i odrodzenia w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza
1 MB
pdf recenzja_am Opinia Janusza Skuczyńskiego, profesora UMK w Toruniu
22 KB
pdf wspomnienie Voyciech Greak - Wspomnienie o Jerzym Preislerze
Artykuł został opublikowany na łamach "Głosu Wielkopolskiego" 18 sierpnia 2008 roku.
1 MB
pdf zDarzyloSie Voyciech Greak - zDarzyło się w Szetlewku
Muzyka i sztuka ludowa w działalności edukacyjnej i artystycznej środowiska Szkoły Podstawowej w Szetlewku
1 MB
pdf zDarzyloSie_foto Voyciech Greak - zDarzyło się w Szetlewku
Foto aneks
8 MB
pdf zDarzyloSie_krajobrazy Voyciech Greak - zDarzyło się w Szetlewku
Krajobrazy. Szkoła i jej najbliższe otoczenie
409 KB
pdf pastoralka Voyciech Greak - Pastorałka na podst. misterium L.
Powyższy tekst został opublikowany na łamach witryny YouTube (hasło: Zagórów) jako informacja do trzech części filmu ukazującego inscenizację "Pastorałki" L.Schillera w Zagórowie. (cz.1: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C8g6ibvKC8s ; cz.2: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qeAvJlIPJL4 ; cz.3: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MtUMSUrfcDI ; cz.4: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vHma2lLiLS8)
42 KB