Działalność kulturalno-oświatowa

W Bibliotekach prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa promująca książkę i czytelnictwo. Stałe formy pracy kulturalno-oświatowej:

 • Lekcje biblioteczne,
 • Wycieczki wprowadzające do biblioteki ( w przypadku dzieci z klas „0” zakończone corocznym uroczystym pasowaniem na czytelnika )
 • Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów (22 edycje),
 • Spotkania z pisarzami, dziennikarzami, regionalistami, ciekawymi ludźmi (np. z Grzegorzem Kasdepke, Łukaszem Wierzbickim, Magdą Umer),
 • Wystawy książek i innych dokumentów ( np. wystawa książek z różnych przyczyn podlegającym cenzurze w ramach Tygodnia Zakazanych Książek )
 • Wystawy prac plastycznych ( m.in. dzieci ze szkół podstawowych z gminy Zagórów, wychowanków OREW w Michalinowie ) , rękodzieła ( m.in. uczestników WTZ w Michalinowie ), wernisaże ( malarek Grażyny Harmacińskiej-Nyczki oraz Zofii Wawrzyniak )
 • Udział czytelników w konkursach literackich, plastycznych lokalnych oraz organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Słupcy i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • Spotkania z mieszkańcami DPS w Zagórowie,
 • Hasła i imprezy, inspirowane ważnymi rocznicami historycznymi i literackimi ( np. program artystyczny „Całuję Cię w talent!” – Rok 2013 Rokiem Tuwima )

Biblioteka uczestniczy w akcjach ogólnopolskich, m.in. :

 • „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • „Księgozbiór”
 • „Tydzień Zakazanych Książek”

W 2011 roku udało nam się wygrać grant w konkursie „Aktywna Biblioteka” i pomyślnie zrealizować projekt „Wyprawa w Starą Baśń, czyli młodych z historią spotkania”. Uczestnicząca w nim młodzież dzięki wycieczkom i spotkaniom z ruchem rekonstrukcyjnym zawartym w programie poznała historię i kulturę naszego regionu z okresu wczesnego średniowiecza.

Wizerunek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie u progu XXI wieku zmienił się i nie kojarzy się tylko z rytuałem wypożyczania książek oraz ich czytania. Jest centrum informacyjno-kulturalnym Miasta i Gminy Zagórów, współczesną Biblioteką – miejscem komunikacji informacyjnej, internetowej oraz komunikacji kulturalnej i artystycznej. Nowoczesna Biblioteka (a taką jest BPMiG w Zagórowie) to, oprócz książek i czasopism świecące ekrany komputerów, niezliczona ilość przetwarzanych informacji i duża ilość osób korzystających z nich.