Bezpieczne Numery

800 12 12 12

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

116111

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

222 309 900

NUMER SOS LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

800 190 590

RZECZNIK PRAW PACJENTA

 63 274 88 37

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE

47 773 83 40

POSTERUNEK POLICJI W ZAGÓROWIE

786-936-490

ST. DZIELNICOWY ASPIRANT SZTABOWY PAWEŁ ŁAWNICZAK

786 936 488

DZIELNICOWY ASPIRANT KAROL SZULC

47 77 38 200 lub 47 77 38 211

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SŁUPCY