Na tle drzew leśnych polska flaga biało-czerwona, na niej napis: 13 kwietnia dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej
Biblioteka Główna Z życia biblioteki

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2023

Dzięki współpracy z Panią Julitą Solińską, nauczycielką historii w Szkole Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie wspólnie z uczniami klas ósmych udaliśmy się na wyprawę w głąb Rosji, by odkrywać tragiczne losy polskich oficerów, uwięzionych w obozach : Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie jesienią 1939 r. Mówiliśmy o sytuacji politycznej Polski w przeddzień wybuchu II wojny światowej, zdradzie ZSRR, sytuacji polskich oficerów w niewoli radzieckiej, zakłamywaniu historii przez sowietów i polskie władze komunistyczne oraz o bulwersującej postawie mocarstw zachodnich wobec zbrodni katyńskiej.

Duże wrażenie zrobił na uczniach zaprezentowany wywiad z p. Henrykiem Troszczyńskim, dzięki któremu, najpierw Niemcy, a później cały świat, dowiedzieli się o zbrodni popełnionej przez radzieckich funkcjonariuszy NKWD na ponad 20 tys. polskich obywateli.

W prezentacji nie zabrakło również wiadomości o pochodzących z Zagórowa i Trąbczyna funkcjonariuszach Policji Państwowej: Czesławie Brzegu oraz Teofilu Klechamerze.