Ogłoszenia

Kolejne dofiansowanie dla Biblioteki

5 grudnia 2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 22 listopada 2022 roku zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2022 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Wniosek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów został zaopiniowany pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 000 zł.