Z życia biblioteki

Mała książka – wielki człowiek – już za moment!

3 września 2019

Mali Czytelnicy po odwiedzeniu biblioteki otrzymają Wyprawkę Czytelniczą, czyli: książkę, poradnik dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika. Naklejkę na Kartę otrzymuje dziecko każdorazowo gdy odwiedzi  bibliotekę i wypożyczy m.in. jedną książkę z księgozbioru dziecięcego.Na każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek, czeka imienny dyplom,  potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.