Ogłoszenia

UWAGA : Zmiana organizacji pracy biblioteki

8 marca 2019

Z powodu konieczności przeprowadzenie prac remontowych biblioteka będzie zamknięta do końca miesiąca marca. 

O wszelkich zmianach poinformujemy na bieżąco.

W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowane zajęcia z kodowania zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.