Z życia biblioteki

Nawiązaliśmy współpracę ze świetlicą środowiskową w Zagórowie.

21 lipca 2009

Młodzież wraz z opiekunami odwiedziła tego dnia bibliotekę. Nasi goście mogli zapoznać się z księgozbiorem i możliwościami nauki i rozrywki, jakie oferuje biblioteka, korzystając z książek, czasopism, gier planszowych, komputerów. W najbliższym czasie zorganizowana zostanie wycieczka do bibliotek publicznych w Koninie oraz Muzeum Regionalnego w Gosławicach.