Bez kategorii

Kultura rozdana!

10 maja 2008

I edycja konkursu „Przegląd dorobku kulturalnego Powiatu Słupeckiego” o statuetkę „KULTURTA 2007” zakończona!

Pod koniec ubiegłego roku Stowarzyszenie Kulturalne Powiatu Słupeckiego pod patronatem honorowym starosty słupeckiego ogłosiło konkurs „Przegląd dorobku kulturalnego Powiatu Słupeckiego”. Uczestnicy mogli zgłaszać swoje prace w różnych formach: taniec, piosenka, teatr, twórcy ludowi i mistrz pióra. Jury w składzie: Henryka Mizerska – wicestarosta słupecki, Joanna Słowińska – kierownik Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji, Barbara Gościmska – przewodnicząca Stowarzyszenia Kulturalnego Rozwoju Powiatu Słupeckiego, Iwona Szubińska – przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego Powiatu Słupeckiego wyłoniło zwycięzców konkursu. Statuetki wręczono podczas miejsko-powiatowych obchodów Święta Konstytucji w Zespole Szkół Muzycznych.

Wydarzenie kulturalne:
I miejsce – Urząd Miasta i Gminy Zagórów – za organizację 600-lecia Miasta Zagórowa.
I miejsce – Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej – za promocje dziedzictwa kulturowego.
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Cieninie Kościelnym za organizację corocznych imprez kulturalnych w czasie Świąt Bożego Narodzenia: I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, spotkania wigilijne, od 1997 r. Ognisko Misyjne.

Animator Kultury:
I miejsce – Wojciech Grzeszczak – człowiek wszechstronnie uzdolniony, zajmuje się pisaniem sztuk teatralnych, od 2007 roku kapelmistrz orkiestry dętej.
Wyróżnienie – Kinga Majewska za wieloletnie propagowanie kultury. Oprócz grupy tanecznej ZSE prowadzi zajęcia z innymi zespołami.
Wyróżnienie – Cezary Witlewski – dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy, inicjator i organizator wielu imprez kulturalnych, wykraczających daleko poza zakres działań szkoły, uczynił ze ZSM prawdziwy ośrodek życia kulturalnego.
Wyróżnienie – Grzegorz Piotrowski – instruktor muzyki, uczy gry na 5 typach instrumentach z bardzo dobrym efektem i zaangażowaniem, od wielu lat prowadzi warsztaty muzyczno-rekreacyjne dla uczniów zagórowskiej orkiestry dętej.

Pióro Roku:
I miejsce – Halina Król – spod jej pióra wyszło wiele pięknych strof, które zebrano w tomiki poezji „Życiem malowane”, „Wiersze wybrane” i inne.
Wyróżnienie – Mirosław Słowiński – za publikację: „Zagórów – Album Miasta”, który jest dokumentem historii Zagórowa i świadectwem przywiązania oraz miłości do rodzinnego miasta. Producent filmów najpierw „Quo Vadis”, potem „Kto nigdy nie żył.”. Odznaczony tytułem honorowym obywatela Zagórowa.
Wyróżnienie – Andrzej Słowiński – wielki miłośnik muzyki i śpiewu. Jeden z inicjatorów reaktywowania chóru męskiego „Quarta” w Zagórowie, w którym pełni funkcje prezesa.
Wyróżnienie – Piotr Marszałek – redaktor stałego, poczytalnego felietonu o tematyce motoryzacyjnej „Moim zdaniem” na łamach prasy lokalnej.

Mecenas Kultury:
I miejsce – Eugeniusz Grzeszczak i Maciej Chojnacki – za wspieranie działań kulturalnych na terenie powiatu słupeckiego.

Wnioski zaopiniowane przez dyrektor Małgorzatę Kasprzak – wraz z przygotowanymi załącznikami – zyskały aprobatę jury, gdyż wszyscy wytypowani przez nas kandydaci zostali nagrodzeni.

Po części oficjalnej na scenie wystąpili muzycy z Towarzystwa Przyjaciół Filharmonii Warszawskiej im. Romualda Traugutta. W programie artyści prezentowali śpiewane fragmenty Konstytucji 3 Maja oraz późniejszej z 1921 roku.

Kurier Słupecki 16 maja 2008