Ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w konkursie

16 maja 2022

Wydarzenie upamiętniające dwusetne urodziny epoki romantyzmu, a tym samym dwusetlecie wydania tomiku „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, odbędzie się 8 września w sali kinowej M-GOK w Zagórowie. Motto obchodów Roku Romantyzmu Polskiego i włączenia się w kolejną odsłonę Narodowego Czytania stanowią powyżej zacytowane słowa, przypominające postać wieszcza narodowego oraz najbardziej znane toposy polskiej poezji romantycznej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem władz samorządowych:

Starosty Powiatu Słupeckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zagórowa, Burmistrza Gminy Zagorów

Program:

  1. Godz. 10:00 powitanie gości i rozpoczęcie uroczystości
  2. 10:10 -11:30 konkurs recytatorski dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu słupeckiego. Uczestnicy prezentują utwory poetyckie z okresu romantyzmu
  3. 11:45 rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród
  4. 12:15 wykład prof. Jerzego Borowczyka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:  „Jest u mnie kraj, ojczyzna myśli mojej…”. Przyjaźń, pamięć i podróż w liryce Adama Mickiewicza (oraz jej echa w poezji współczesnej)
  5. 13:45 zakończenie spotkania

Będzie nam niezwykle miło wspólnie z Państwem uczcić Rok Romantyzmu Polskiego, a dzięki zaangażowaniu uczniów i recytatorów odkryć poezję romantyczną na nowo. Każdy z nas ma „ojczyznę myśli swojej” kształtowaną nieustająco przez świat kultury i naszą codzienność. Niech dwusetne urodziny romantyzmu staną się dla nas nie tylko przyczynkiem do powrotu do przeszłości, ale też pretekstem do chwili własne, osobistej refleksji – takiej romantycznej, skierowanej wewnątrz siebie.

Liczymy na Państwa udział w wydarzeniu.

                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                            Katarzyna Nowicka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zagórów